FOLIARTAL N30 je tekuće gnojivo bogato dušikom sa mikroelementima.

Primjenjuje se za prevenciju i kontrolu nedostatka ili neravnoteže u asimilaciji dušika.
Pogoduje vegetativnom razvoju i budući da sadrži dušik u 3 različita oblika, zajamčena je opskrba, kako brza (nitratni), tako i produljena (amonijski i amidni).

vocnjaci jezgricavog

Voćnjaci, masline i vinova loza
a) Folijarno: 3,5 – 5 L /ha
b) Fertirigacija: 3,5 – 5 L /ha
• broj primjena: 2 – 3 primjene u vegetaciji

naranca limun

Citrusi i subtropsko voće
a) Folijarno: 3,5 – 5 L /ha
b) Fertirigacija: 3,5 – 5 L /ha
• broj primjena: 2 – 4 primjene u vegetaciji

povrtlarskih kultura

Povrće (plodovito i lisnato povrće)
a) Folijarno: 3 – 4 L /ha
b) Fertirigacija: 2,5 – 4 L /ha
• broj primjena: 2 – 3 primjene u vegetaciji

kukuruz manja

Ratarske kulture
a) Folijarno: 3 – 4 L /ha
• broj primjena: 2 – 3 primjene u vegetaciji

ukrasno bilje

Ukrasno bilje
a) Folijarno: 3 – 4 L /ha
• broj primjena: 2 – 3 primjene u vegetaciji

usklicnik

• Kompatibilan je sa većinom dostupnih pesticida, ali je ipak preporučljivo napraviti test kompatibilnosti na manjoj površini.
• Ne miješati sa mineralnim uljima i jako alkalnim sredstvima.
• Ne miješati sa NPK gnojivima prilikom fertirigacije.
• Izbjegavati primjenu po vjetrovitom i vrućem vremenu.

Dostupan u pakiranju od 1 L i 5 L.