Zemljišni i folijarni herbicid.
Oblik formulacije: koncentrat za suspenziju (SC).

STARSHIP je namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u:

ozimoj psenici

kukuruzu (za zrno i silažu)

— jednokratno primjenom nakon sjetve, a prije nicanja usjeva (pre-em, BBCH 00) ili nakon nicanja usjeva (post-em) do stadija razvijenih devet listova kukuruza (BBCH 19) u količini 1,5 L / ha (150 ml /1000 m2)

ILI

— dvokratno (split aplikacija) primjenom nakon sjetve, a prije nicanja usjeva (pre-em, BBCH 00) ili nakon nicanja usjeva (post-em) do stadija razvijenih devet listova kukuruza (BBCH 19) u količini 0,75 + 0,75 L / ha (75 ml + 75 ml /1000 m2).

Razmak između primjena je 7 dana.
Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 (jednokratno ili dvokratno u podijeljenoj (split) aplikaciji u najvećoj ukupnoj količini sredstva 1,5 L / ha)

ozimoj psenici

kukuruzu šećercu

— jednokratno primjenom nakon sjetve, a prije nicanja usjeva (pre-em, BBCH 00) ili nakon nicanja usjeva (post-em) do stadija razvijenih devet listova kukuruza (BBCH 19) u količini 0,75 L / ha (75 ml /1000 m2).

ILI

— dvokratno (split aplikacija) primjenom nakon sjetve, a prije nicanja usjeva (pre-em, BBCH 00) ili nakon nicanja usjeva (post-em) do stadija razvijenih devet listova kukuruza (BBCH 19) u količini 0,375 L / ha + 0,375 L / ha (37,5 ml + 37,5 ml /1000 m2).

Razmak između primjena je 7 dana.
Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 (jednokratno ili u podijeljenoj (split) aplikaciji u najvećoj ukupnoj količini sredstva 0,75 L / ha)

lanu (za proizvodnju vlakana)

— u količini 1,5 L / ha (150 ml /1000 m2), primjenom nakon sjetve, a prije nicanja usjeva (pre-em, BBCH 00-09). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1

sirku

— dvokratno (split aplikacija) primjenom nakon nicanja usjeva (post-em) u stadiju razvoja od dva do devet listova sirka (BBCH 12-19) u količini 0,5 + 0,5 L / ha (50 ml + 50 ml /1000 m2). Razmak između primjena je 10 dana.
Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 2 u podijeljenoj (split) aplikaciji u najvećoj ukupnoj količini sredstva 1,0 L / ha

usklicnik

Sredstvo STARSHIP sadrži aktivnu tvar mezotrion koja spada u skupinu triketona.
Biljka usvaja mezotrion putem lista i putem korijena. Iskazuje kontaktno-sistemično i rezidualno djelovanje. Simptomi se očituju u vidu blijeđenja, koje nastupa 3 – 5 dana nakon primjene i potpunim odumiranjem biljke 2 – 3 tjedna nakon primjene.

Preporuka trojne kombinacije herbicida za 1,75 – 2 ha kukuruza ovisno o fazi korova:
2 L Astral 40 OD + 1 L Kolo 480 S + 1 L Starship

Za bolje prijanjanje herbicida preporučamo dodati okvašivač.

Primjenom kombinacije proizvoda osiguravamo dugotrajniju zaštitu preko tla i lista te smanjujemo ovisnost o oborinama.

Plodored: U slučaju prijevremenog preoravanja usjeva, 30 dana nakon primjene sredstva STARSHIP smije se ponovo sijati kukuruz. U normalnom plodoredu, nakon dubokog oranja, 120 dana nakon primjene sredstva smiju se sijati ozima pšenica, uljana repica, grašak i jari ječam; 180 dana nakon primjene sredstva smije se sijati šećerna repa.

KARENCA:

Osigurana je vremenom primjene u kukuruzu za zrno i sliažu, kukuruzu šećercu i sirku.
Nije primjenjiva u lanu (za proizvodnju vlakna).
Dostupan je u pakiranju od 1 L.