Sistemični herbicid.
Oblik formulacije: emulzija, ulje u vodi

FOXTROT namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova u:

ozimoj psenici

pšenici

— u količini 0,8 – 1,2 L / ha uz utrošak vode 200 – 400 L / ha.
Sredstvo se primjenjuje od stadija dva potpuno razvijena lista do stadija vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 12-39).

ozimoj psenici

ječmu

— količini 0,8 – 1,0 L / ha uz utrošak vode 200 – 400 L / ha.
Sredstvo se primjenjuje od stadija dva potpuno razvijena lista do stadija prvog koljenca (BBCH 12-31).

usklicnik

• Sredstvo se smije koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini.
• Sredstvo sadrži aktivnu tvar fenoksaprop-p-etil iz skupine ariloksifenoski propionata.
Herbicidi ove skupine su inhibitor enzima acetil CoA karboksilaze koji blokiraju sintezu fosfolipida neophodnih za građu membrane u procesu diobe stanica. Korovne biljke aktivnu tvar usvajaju putem lista i učinak herbicida se uočava prvo na mladim listovima u vidu nekroze.
• Ne dodavati okvašivač sredstvu FOXTROT ako se primjenjuje u ječmu.
• Izbjegavati primjenu ako je kultura u stresu: zbog suše, polijeganja zbog vode, manjka mikrohranjiva ili zbog napada bolesti ili štetnika. Izbjegavati primjenu neposredno prije ili odmah nakon naglog pada temperature te kroz period kada su topli dani i hladne noći. Ne primjenjivati na usjev koji je pokriven ledom i mrazom.

FOXTROT primijenjen u količini od 1,0 L / ha u ječmu može izazvati žućenje usjeva. Taj je učinak prolazan i nema negativan utjecaj na prinos. Izbjegavati preklapanja mlazova. Prilikom primjene sredstva FOXTROT spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture. Posebnu pozornost obratiti ako je susjedna kultura zob zbog njezine visoke osjetljivosti na sredstvo FOXTROT. FOXTROT može pridonijeti suzbijanju mišjeg repka (Alopecurus myosuroides) kao dio antirezistentne herbicidne strategije naizmjeničnom primjenom s herbicidima drugačijeg
načina djelovanja.

KARENCA:

Osigurana je vremenom primjene u pšenici i ječmu.
Dostupan je u pakiranju od 1 L.