Selektivni herbicid.
Oblik formulacije: koncentrat za suspenziju (SC).

BEFLEX je namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih i dvogodišnjih širokolisnih korova te slakoperke (Apera spica-venti) u:

ozimoj psenici

ozimoj mekoj pšenici, ozimoj tvrdoj pšenici, ozimoj pšenoraži, ozimom ječmu, ozimoj raži, piru

— u količini 0,5 L / ha od stadija izlaska prvog lista do sredine busanja (BBCH 10-25) uz utrošak vode 200 – 400 L / ha.

usklicnik

• Sredstvo se smije koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini.
• Plodored: U slučaju prijevremenog preoravanja usjeva, 150 dana nakon primjene sredstva BEFLEX smiju se sijati zob i gorušica. U normalnom plodoredu, nakon dubokog oranja, smiju se sijati/saditi sve kulture.
• Sredstvo BEFLEX je herbicidno sredstvo na osnovi aktivne tvari beflubutamid za primjenu prije i nakon nicanja korova. Aktivna tvar beflubutamid (HRAC grupa F1 inhibitori fitoenske desaturaze, skupina fenil-eteri) djeluje kao inhibitor biosinteze karotenoida. Dolazi do postupnog izbjeljivanja listova korova što rezultira uvenućem.
• Nakon primjene sredstva BEFLEX u nepovoljnim uvjetima može doći do prolaznih fitotoksičnih učinaka koji nemaju utjecaj na prinos.
• Za postizanje optimalne učinkovitosti sredstvo BEFLEX ne primjenjivati pri visokim temperaturama.

KARENCA:

Osigurana vremenom primjene u ozimoj pšenici, ozimom ječmu i pšenoraži.
Dostupan je u pakiranju od 5 L.