besplatni telefon: 0800 - 467 - 467

Main navigation

Mreža sakupljanja ambalažnog otpada szb za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na zakonom propisan način