Besplatni telefon

Vremenska prognoza

Zagreb
11°
Split
Osijek
Varaždin
Rijeka
Slavonski Brod
10°
Dubrovnik

Tražilica

 

Cuprablau Z (bakar 35% + cink 20 2%)


Kontaktni preventivni fungicid.


Oblik formulacije: močivi prah – koncentrat za suspenziju.

CUPRABLAU Z namijenjen je za suzbijanje bolesti:

vinove loze

 • plamenjače, crvenila lišća i crne truleži grožđa primjenom od kretanja vegetacije do cvatnje i nakon cvatnje, u koncentraciji 0,3 % (30 g u 10 l vode).
 • crne pjegavosti u koncentraciji od 1% pred kretanje vegetacije i u koncentraciji 0,3 - 0,35 % kretanju vegetacije.

voćaka

 • krastavosti lišća plodova jabuke i kruške u vrijeme mirovanja vegetacije u koncentraciji 0,8 % (80 g u 10 l vode).
  U vrijeme kretanja vegetacije do fenofaze "mišje uši" u koncentraciji 0,5 % (50 g u 10 l vode) i od faze "mišje uši" do faze ružičasti pup, u koncentraciji 0,3 % (30 g u 10 l vode).
 • bakterijske paleži na jabuci za prskanje u početku cvatnje do procvjetavanja jabuke u razmacima od 7 dana u koncentraciji od 0,06 % (60 g u 100 l vode).
 • kovrčavosti lišća breskve i šupljikavosti lišća koštičavih voćaka u koncentraciji 0,8 % (80 g u 10 l  vode) primjenom samo u vrijeme mirovanja vegetacije.

masline

 • paunovog oka u koncentraciji 0,3 % (300 g u 100 l vode).
  Prskati treba rano u proljeće prije pojave kiša, a prije cvatnje masline.

hmelja

 • plamenjače hmelja u koncentraciji 0,3 % (30 g u 10 l vode)

povrća

 • plamenjače krumpira i rajčice u koncentraciji 0,3 - 0,4% ili u količini 3 - 4 kg/ha (30 - 40 g u 10 l vode na 100 m²).


Na krumpiru i rajčici koristi se najviše dva puta godišnje, a na voćkama, vinovoj lozi i hmelju najviše tri puta godišnje.

Ne smije se primjenjivati u vrijeme cvatnje vinove loze i u vegetaciji voćaka.

Na vinovoj lozi može biti fitotoksičan ako se koristi pri niskim temperaturama i uz obilje vlage u zraku.

Ne smije se koristiti na sortama rajčice izrazito sitnog ploda zbog previsokih ostataka.

Ne smije se miješati s insekticidima izrazito kisele reakcije, ditiofosfatnim insekticidima, fungicidima na osnovi dodina i propamokarba, fiziotropima na osnovi etefona te folijarnim gnojivima.

Trava iz nasada u kojem je primjenjeno sredstvo ne smije se koristiti za ishranu stoke.


KARENCA:

          14 dana za krumpir, rajčicu i hmelj
          35 dana za vinovu lozu
          56 dana za masline
          OVP za voćke

Razvrstan je u III. skupinu otrova.
Dostupan je u pakiranju od 0,1 kg i 1 kg.

natrag